LOADING

Type to search

Societat

La Fundació Sorli: un projecte pioner per la formació de gènere a les empreses

Share
Fundació Sorli

Imatge Corporativa de la Fundació Sorli. Font: Twitter @FundacioSorli

La desigualtat laboral és un tipus de discriminació més que pateixen les dones. La bretxa salarial, la precarietat laboral, el sostre de vidre i les tasques de cura repercuteixen i condicionen la trajectòria professional de les dones. La Fundació Sorli és una entitat que lluita per garantir una igualtat efectiva entre homes i dones a les empreses. Les dinàmiques masclistes són un denominador comú en la majoria de companyies, però, a poc a poc, apareixen noves veus que hi fan front.

La Fundació Sorli neix l’any 2019 després d’un cas d’assetjament i assassinat a una treballadora de la cadena de supermercats Sorli per part del seu marit. En un primer moment, la companyia va demanar recursos, assessorament i pautes d’actuació a seguir per evitar que altres casos no tornessin a ocórrer. La resposta, però, va ser l’impuls d’una campanya propagandística en contra de les conductes masclistes. Davant la inefectiva resposta de les administracions, l’empresa va reactivar el seu Pla d’Igualtat i va iniciar un procés de sensibilització i formació a tot l’equip directiu.

L’administradora de la cadena familiar de supermercats, Anna Sorli Gorriz, és també la presidenta de la Fundació Sorli. “Vaig arribar a la conclusió que una empresa era un altaveu que podia contribuir a fer que la societat fes el canvi, de manera que vaig decidir crear la fundació” explica la impulsora del projecte. L’organisme neix amb l’objectiu de construir un teixit empresarial sensibilitzat i compromès amb la formació de gènere, per crear un espai lliure de violència masclista a les empreses. 

 “Hi ha dones que no tenen interès a accedir als càrrecs de responsabilitat perquè les rutines que comporten no preveuen la conciliació laboral i familiar”

“El món de l’empresa ha estat l’últim a posar-se les piles en termes de desigualtat i violència de gènere i, de fet, la majoria de companyies encara s’hi han de posar” declara Berta Canals i Renau, directora de la fundació. Les desigualtats són diverses en totes les empreses, però existeixen unes tendències generals. La bretxa salarial entre homes i dones suposa un terç del sou anual, situació que s’accentua en els càrrecs de major responsabilitat.

Segons la Fundació Sorli, la presència de dones als consells d’administració no supera el 19%. “Un dels factors que contribueixen a aquest fet és que la societat no està preparada per solucionar el tema de la maternitat atès que és una pràctica socialment vinculada a la dona” declara Anna Sorli.

La poca presència de dones en càrrecs de responsabilitat també és degut al fet que les dones fan un 70% de les tasques domèstiques i destinen una mitjana diària de 2,5 hores més que els homes a efectuar-les, segons dades de la fundació. “Hi ha dones que no tenen interès a accedir als càrrecs de responsabilitat perquè les rutines que comporten no preveuen la conciliació laboral i familiar” declara Berta Canals i Renau i evidencia com els alts càrrecs directius són un dels sectors que concentra més desigualtat. La invisibilització d’aquesta realitat és la via per la qual el patriarcat aconsegueix mantenir l’statu quo que el beneficia.

“És important formar per empoderar a les treballadores i sensibilitzar als homes perquè entenguin que també necessiten el canvi”

La directora de l’entitat també ens explica que ara és el moment idoni per arribar a les administracions públiques i assegurar que es compleixen els requisits demanats a les inspeccions de treball. “El lobby entre la fundació i l’administració pública és important perquè que les empreses segueixin les pautes legals és una qüestió que només es pot garantir des de les Institucions” declara Canals i Renau.

D’altra banda, Sorli també aposta per la formació a empreses adherides i organitzacions públiques, ja que és quelcom fonamental per garantir la implantació efectiva dels protocols i la conscienciació dels treballadors. A partir de les actuacions, la fundació lluita per aconseguir la igualtat de gènere a les empreses. En la mateixa línia, Anna Sorli considera que “és important formar per empoderar a les treballadores i sensibilitzar als homes perquè entenguin que també necessiten el canvi”.

“Les empreses igualitàries són més rendibles”

La Fundació Sorli també ha adaptat un protocol contra l’assetjament sexual per persones sordes. Ara per ara, ens trobem en un context legal en el qual no hi ha protocols per persones amb diversitat funcional i les administracions públiques tampoc hi treballen.  

La decisió d’una empresària a l’hora d’apostar per polítiques igualitàries ajuda a canviar les dinàmiques d’una empresa, però sobretot té un impacte social. Millorar les condicions de les dones no només repercuteix a l’àmbit laboral, també ho fa en el familiar i, sens dubte, és un benefici comunitari. “Les empreses igualitàries són més rendibles” apunta Canals i Renau. Apostar per la igualtat aporta beneficis econòmics a les companyies, però costa que comprenguin que és una responsabilitat que tenen envers la societat, remarca la seva directora. Així doncs, tot i que encara queda un llarg camí per recórrer, invertir en formació de gènere a les empreses és el camí a seguir per demostrar que la igualtat en l’àmbit laboral és possible.

Tags:
Maria Capell Costafreda

Estudiant de periodisme a la UAB. Enamorada de la lectura i de l'Oest de Catalunya

  • 1